Inscriere cercetatori

Organochlorine contaminants in hair of adolescents from Iassy, Romania

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A Covaci, C Hura, A Gheorghe, H Neels, AC Dirtu

Editorial: Chemosphere, 72(1), p.16-20, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: POPs, PCBs, OCPs, human hair, Romania