Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Tyrosinase folding and copper loading in vivo: a crucial role for calnexin and alpha-glucosidase II

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: BRANZA-NICHITA N, NEGROIU G, PETRESCU A-J, DWEK R.A., WORMALD, M, PLATT F.M., PETRESCU S.M

Editorial: Biochem.Biophys.Res.Communications, 261, p.720-725, 1999.

Rezumat:

Cuvinte cheie: biochimie // biochemistry