Inscriere cercetatori

Le journal télévisé en cours de FLA

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ruxandra Petrovici

Editorial: Ed.Universitãţii „Al.I. Cuza“, Iasi, Analele ştiintifice ale Universitãţii „Al. I. Cuza“, Stiinţe Economice, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: economics