Inscriere cercetatori

Burse de doctorat cu frecventa la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti ofera burse de doctorat cu frecventa in domeniile: Inginerie Chimica, Mine Petrol si Gaze, Chimie, Inginerie Mecanica, Inginerie Industriala, Ingineria Sistemelor. Bursele sunt in cuantum de 1850 RON lunar pentru o perioada de trei ani cu posibilitatea de a efectua un stagiu de maxim 8 luni de documentare sau cerecetare intr-o tara a Uniunii Europene. Pe durata stagiului in strainatate cuantumul bursei este de 3700 RON. Formulati intrebarile dumneavoastra la e-mail: dciuparu@upg-ploiesti.ro