Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

High levels of homocysteine and low serum paraoxonase 1 arylesterase activity in children with autism

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Pasca S.P., Nemes B., Vlase L., Gagyi C.E., Dronca E., Miu A.C. and Dronca M.

Editorial: Life Sciences, 78 (19), p.2244-2248, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Autism; Homocysteine; Paraoxonase 1; Glutathione peroxidase; B12

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T99-4HKD07C-2&_user=28941&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_version=1&_urlVersion=0&_userid=28941&md5=624e8e550ca793d8d3e517cbf54957d6