Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Advanced DTM generation using AIRBORNE LIDAR technique

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. Covasnianu, M.M. Cazacu, I. Balin

Editorial: Ionel Haidu, Gérard Beltrando, Habib Ben Boubaker, Gregory C. Knight, Jaromir Kolejka,Chong-yu Xu , Cluj University Press, StudiaCrescent - Geographia Technica, 2-2008, 2008.

Rezumat:

Simulations of the hydrological risks and thus the decisions of assessment strategies are crucial in the context of extreme meteorological events due to the consequences of the fast changes in the climate. The remote sensing methods, such as LIDAR backscatter technique are allowing the elaboration of a high precision (5cm vertical and 3 points/m2 horizontal resolutions) Digital Terrain Model (DTM) as basis of the hydrological modeling. In this paper is presented the airborne LIDAR technique, methodology of obtaining the DTM, the usefulness of the DTM outputs for hydrologic applications and the potential application for the Romanian Danube Flood Plain assessment strategy.

Cuvinte cheie: Lidar aeropurtat, dezvoltare durabila, tehnica SIG, managementul riscului la inundatie // Airborne LIDAR, Sustanable Development, GIS technique, flood risk management

URL: http://studiacrescent.com/abstracts/issue-nr.-6-%282-2008%29/a.-covasnianu,-m.m.-cazacu,-i.-balin-advanced-dtm-generation-using-airborne-lidar-technique