Inscriere cercetatori

MANAGEMENTUL INUNDAÞIILOR FOLOSIND TEHNOLOGIA LIDAR

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Adrian Covasnianu

Editorial: 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: LIDAR aeropurtat, dezvoltare durabila, tehnica GIS, managementul riscului de inundatie // Airborne LIDAR, Sustanaible Development, GIS technique, flood risk management