Inscriere cercetatori

Topographic survey: From classical method to 3D laser scanning with application in civil engineering

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I.R. Grigoras, A. Covasnianu, Ghe. Plesu, B. Venedict

Editorial: Ionel Haidu, Gérard Beltrando, Habib Ben Boubaker, Gregory C. Knight, Jaromir Kolejka,Chong-yu Xu , Cluj University Press, StudiaCrescent - Geographia Technica, 2-2008, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Topographic survey, 3D laser scanning, civil engineering