Inscriere cercetatori

Synthesis and properties of new poly(urethane-acrylates) with pendant triazene moieties

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: E. C. Buruiana, V. Melinte, T. Buruiana, B. C. Simionescu

Editorial: Designed Monomers and Polymers, 11, p.423-433, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: polymer