Inscriere cercetatori

Characterization of the crust of the Coast Mountains Batholith, British Columbia, from P to S converted seismic waves and petrologic modeling

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Calkins, J., Zandt, G., Girardi, J., Dueker, K., Ducea, M.N., and Gehrels, G.E.

Editorial: Earth and Planetary Sciences Letters, 289, p.145-155, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Coast Mountains Batholith, receiver function, forward modeling, petrology