Inscriere cercetatori

Lithospheric mantle duplex beneath the central Mojave Desert

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Luffi, P., Saleeby, J., Lee, C.T., and Ducea, M.N.

Editorial: doi:10.1029/2008JB005906, Journal of Geophysical Research, 114, p.1-36, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: subduction, mantle lithosphere, California