Inscriere cercetatori

Calibration System for Furnace Corrosion Monitoring Probes

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Danut-Ionel Vaireanu, Anca Cojocaru, Ioana Maior, Simona Caprarescu

Editorial: Analele Univ. din Oradea, fasc. Chimie,, Vol. XV, p.pp.174-178, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: calibrare, coroziune // corrosion, calibration