Inscriere cercetatori

Cyclicity in Cordilleran Orogenic systems

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: DeCelles, P., Ducea, M.N., Kapp, P., Zandt, G.

Editorial: Nature Geosciences, 2, p.251-257, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Cordillera, deformation, magmatism