Inscriere cercetatori

Generation of Tonalitic and Dioritic Magmas by Coupled Partial Melting of Gabbroic and Metasedimentary Rocks within the Deep Crust of the Famatinian Magmatic Arc, Argentina

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Otamendi, J., Ducea, M.N., Tibaldi, A.M., Berganz, G.

Editorial: Journal of Petrology, 50, p.841-873, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: magma genesis; partial melts; plutonic rocks; active continental margin; Famatinian arc