Inscriere cercetatori

Metal Complex Tetraizoidoles as Sensor Materials

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Tarabasanu-Mihaila, Lavinia G. Hinescu, C. Boscornea, Carmen Moldovan, M.E. Hinescu

Editorial: ISSN: 0104-5431, SOUTHERN BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMISTRY , 10, No. 11, p.79-87, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Tetraizoidoles, sensors