Inscriere cercetatori

Solution properties of ultrahigh molecular weight polymers. 21. Conformational characteristics of poly(methyl methacrylate)

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bercea, M, Ioan, C, Morariu, S, Ioan, S, Simionescu, BC

Editorial: Polymer - Plastics Technology and Engineering,, 37(3), p.285-294 , 1998.

Rezumat:

Cuvinte cheie: solution properties