Inscriere cercetatori

Viscometric Study of Extremely Dilute Polyacrylonitrile Solutions

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bercea, M, Morariu, S, Ioan, C, Ioan, S, Simionescu, BC

Editorial: European Polymer Journal, 35(11), p.2019-2024, 1999.

Rezumat:

Cuvinte cheie: polyacrylonitrile solutions