Inscriere cercetatori

Late Cambrian-Early Ordovician Gondwanan terranes in the Romanian Carpathians: A zircon U-Pb provenance study

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Balintoni, I., Balica, C., Ducea, M.N., Chen, Fukun, Hann, H.P., S¸abliovschi, V.

Editorial: Gondwana Research, 10.1016/j.gr.2009.01.007, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Pre-Variscan, Carpathian, Ordovician, thermotectonic, detrital zircon geochronology, provenance