Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Late Cambrian-Early Ordovician Gondwanan terranes in the Romanian Carpathians: A zircon U-Pb provenance study

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Balintoni, I., Balica, C., Ducea, M.N., Chen, Fukun, Hann, H.P., S¸abliovschi, V.

Editorial: Gondwana Research, 10.1016/j.gr.2009.01.007, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Pre-Variscan, Carpathian, Ordovician, thermotectonic, detrital zircon geochronology, provenance