Inscriere cercetatori

Unroofing history of the Alabama and Poverty Hills basement blocks, Owens Valley, California, from apatite U-Th/He thermochronology

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Guleed Ali, Peter Reiners, Mihai N. Ducea

Editorial: International Geology Review, 51, p.1034-1050, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: U-Th/He thermochronology, California