Inscriere cercetatori

Checklist of the Romanian species of Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Mircea-Dan Mitroiu

Editorial: Analele Stiintifice ale Universitatii Alexandru Ioan Cuza, s. Biologie Animala, LIV, p.7-23, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae, Romania, checklist

URL: http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/2008/02Mitroiu1.pdf