Inscriere cercetatori

Correlation of physico-chemical parameters with toxicity of metal ions to plants

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Enache, M., Palit, P., Dearden, J.C., Lepp, N.W.

Editorial: Pest Manag. Sci. , 56, p.821-824, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ioni de metale, corelatii, toxicitate, plante // metal ions, correlation, toxicity, plants