Inscriere cercetatori

Phenotyping and aggregometric evaluation of the platelet function in CMPD and AML

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bumbea H., Vladareanu A.M., Popov, V.M., Onisai M., Kovacs E., Savopol T.

Editorial: Haematologica-The Hematology Journal , 93, p.507-508, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: trombocite, fluiditate membranara, leucemie // platelets, membrane fluidity, leukemia