Inscriere cercetatori

Geochemical evidence of a near-surface history for source rocks of the central Coast Mountains Batholith, British Columbia

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Wetmore, PH, Ducea, MN

Editorial: International Geology Review, in press, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Coast Mountains Batholith, isotopes