Inscriere cercetatori

Mafic volcanism on the Puna Plateau, NW Argentina: Implications for lithospheric composition and evolution with an emphasis on lithospheric foundering

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Drew, ST, Ducea, MN, Schonenbohm, L

Editorial: Lithosphere, 1 , p.305-318, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Puna plateau, delamination, magmatism