Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Somajul în România. O analiza retrospectiva (1991-2005)

Domenii publicaţii > Economie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Alina Badulescu

Editorial: Dinu Marin, Economie teoretica si aplicata, 2, p.71-76, 2006.

Rezumat:

Unemployment started to be registered in Romania in 1991, and in 1994 was conducted the
first investigation to evaluate unemployment by ILO standards. Registered unemployment in Romania
rose continuously till 1999, and then it decreased, as a result of the transformation processes occurred in
the economy. The paper also try to investigate the structural characteristics of unemployment, by age,
sex, occupation, instruction level, duration, regional distribution, focusing on changes occurred in the
last 15 years and underlining the categories the most affected by unemployment.

Cuvinte cheie: şomaj, Standarde BIM, caracteristici structurale // unemployment, ILO standards, trend, structural characteristics

URL: http://http://www.ectap.ro/articol.php?id=40&rid=2&pag=0