Inscriere cercetatori

The anatomy of a Gondwanan terrane: The Neoproterozoic-Ordovician basement of the pre-Alpine Sebeş-Lotru composite terrane (South Carpathians, Romania)

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Balintoni, I., Balica, C., Ducea, M.N., Hann, H.P., Sabliovschi, V

Editorial: Gondwana Research, 17, p.561-572, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Neoproterozoic Ordovician Variscan orogeny Carpathians Zircon geochronology Terrane provenance