Inscriere cercetatori

A comparison of methods to incorporate scale in geomorphometry

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Drãguţ, L., Eisank, C., Strasser, T. and Blaschke, T.

Editorial: Ross Purves, Stephan Gruber, Ralph Straumann, Tomislav Hengl, Geomorphometry 2009, p.133-139, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Resampling, focal statistics, multi-scale land-surface analysis, OBIA, local variance.

URL: http://www.geomorphometry.org/system/files/dragut2009geomorphometry.pdf