Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Modele generalizate in mecanica mediilor continue. Medii poroase (Teza de Master)

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: I.D. Ghiba

Editorial: 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: porous elastic materials, deformation of elastic cylinders, anisotropic and isotropic materials