Inscriere cercetatori

Aspecte privind publicistica literarã a lui Benjamin Fundoianu

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Speranta Sofia Milancovici

Editorial: Marian Petcu, Arad, „Vasile Goldiş” University Press, Studii şi cercetãri de istorie a presei, p.86-93, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: stiinte umaniste, presa // humanities, press