Inscriere cercetatori

Benjamin Fundoianu / Benjamin Fondane: o biografie româno-francezã,

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Speranta Sofia Milancovici

Editorial: , „Studii de ştiinţã şi culturã”, , anul IV, 2008, nr. 1,, p.p. 73-83, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: stiinte umaniste, literatura // humanities, litterature