Inscriere cercetatori

Consideraţii privind poetica lui Benjamin Fundoianu / Benjamin Fondane

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Speranta Sofia Milancovici

Editorial: „Studii de ştiinţã şi culturã” , anul V, 2009, nr. 3 (18), p.p. 99-103, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: stiinte umaniste, literatura // humanities, litterature

Consideraţii privind poetica lui Benjamin Fundoianu / Benjamin Fondane

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Speranta Sofia Milancovici

Editorial: Polytechnic International Press, Montréal, The 33rd Annual ARA Congress, American Romanian Academy of Arts and Sciences, Proceedings, vol. III, p.545-548 , 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: stiinte umaniste, literatura // humanities, litterature