Inscriere cercetatori

De la Iaşi la Paris: Benjamin Fundoianu / Fondane

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Speranta Sofia Milancovici

Editorial: Iaşi, Casa editorialã Demiurg, Tradiţie şi modernitate în Iaşiul literaturii şi lingvisticii româneşti, p.74-87, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: stiinte umaniste, literatura // humanities, litterature