Inscriere cercetatori

CDA, political discourse and terrorism – questioning and doubting the ‘truth’

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ioana Laura Raicu, Irina Antoaneta Ionescu

Editorial: Prof.Dr.Eng.Ec. Nicolaie Georgescu, Prof.Dr. Mircea Cosma, Polytechnic International Press, Montreal, Quebec, The 33rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). Proceedings, III, p.487-491, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: political discourse, CDA (critical discourse analysis), terrorism