Inscriere cercetatori

Facebook

ICCCC 2010: Premiu pentru cea mai buna lucrare a unui doctorand

In cadrul ICCCC 2010 va fi premiata cea mai buna lucrare prezentata de un doctorand.
Premiul va consta intr-o diploma de excelenta si 1,000 EUR.
Cautam sponsori dispusi sa ofere premiul in bani.

Cu multumiri anticipate,

Prof. univ. dr. Ioan Dzitac
Organizator si fondator al ICCCC
Tel.Fax +4 0359 101032
E-mail: icccc@univagora.ro
http://www.iccc.univagora.ro