Inscriere cercetatori

Reprezentanţi ai esteticii muzicale

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Marin Marian

Editorial: Ed.Academiei RSR, 'Revista de Filosofie', 2, p.142-149, 1989.

Rezumat:

Cuvinte cheie: estetica muzicala, filosofi, compozitori // musical aesthetics, philosophers, composers