Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Identification of Air Pollution Elements in Lichens Used as Bioindicators, by the XRF and AAS Methods

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: State, G., Popescu, Ion V., Gheboianu, A., Radulescu, C., Dulama, I., Bancuta, I., Stirbescu, R.

Editorial: Romanian Journal of Physics, 56(1-2), 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: licheni, bioindicatori, AAS, EDXRF