Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

DETERMINATION OF FREE L-T4 AND FREE L-T3 FROM

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: R.I.vanStaden, J.F.vanStaden, H.Y. Aboul-Enein, I.Balcu, M.Mirica, G.L.Radu

Editorial: Taylor&Francis, Analytical Letters, 43, p.1-7, 2010.

Rezumat:

An immunosensors/sequential injection analysis system is proposed for the assay of thyroid hormones free L-T4 and free L-T3 in blood samples. The working concentration ranges for free L-T4 and free L-T3, are between 2.0 and 720.0 pmol/L and between 2.0 and
340.0 pmol/L, respectively, with detection limits of 1.0 and 1.7 pmol/L, respectively. The sel- 20
ectivity of the immunosensors, as well as the recovery tests done for free L-T4 and free L-T3(99.900.01% (n¼10) and 99.940.02% (n¼10)), made the immunosensors/sequential injection analysis system suitable for the direct assay of thyroid hormones in blood samples.

Cuvinte cheie: L-T3 liber, L-T4 liber, imunosenzor, Analiza secventiala, Serum // Free L-T3; Free L-T4; Immunosensor; Sequential injection analysis; Serum

URL: http://DOI: 10.1080/00032710903518559