Inscriere cercetatori

Metal Complex Tetraizoidoles as Sensor Materials

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: 8. C. Tarabasanu-Mihaila, Lavinia G. Hinescu, C. Boscornea, Carmen Moldovan, M.E. Hinescu

Editorial: SOUTHERN BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 10(11) , p.79-87, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: sensor materials, phtalocyanine, polymer