Inscriere cercetatori

Revision of the Palearctic species of Macroglenes Westwood (Hymenoptera: Pteromalidae)

Domenii publicaţii > Biologie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Mircea-Dan Mitroiu

Editorial: Zootaxa, 2563, p.1-34, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Pteromalidae, Macroglenes, parasitoids, revision

URL: http://www.mapress.com/zootaxa/2010/f/z02563p034f.pdf