Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Computational fluid dynamics analysis of upper airway reconstructed from Magnetic Resonance Imaging data

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Mihaescu M., Murugappan S., Gutmark E.J., Khosla S.M., Donnelly L.F., Kalra M.

Editorial: Ann Otol Rhinol Laryngol , 117(4), p.303-309, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: airway collapsibility, computational fluid dynamics, obstructive sleep apnea

URL: http://www.annals.com/toc/auto_abstract.php?id=15191