Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Parallel Computation of the Flow- and Acoustics Fields in a Gas Turbine Combustion Chamber

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Szasz R.Z., Mihaescu M., Fuchs L.

Editorial: Deane, A. et al. , Parallel Computational Fluid Dynamics - Theory and Applications, ISBN 978-0-444-52206-1, p.445-452, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Parallel Computation, Large Eddy Simulation, Gas Turbine, Thermo-acoustics

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B8K7B-4PVRCSG-24&_user=2629161&_coverDate=05%2F22%2F2007&_alid=1497060449&_rdoc=9&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=44254&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=27&_acct