Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Avalonian and Cadomian terranes in North Dobrogea, Romania

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ion Balintoni, Constantin Balica, Antoneta Seghedi, Mihai N. Ducea

Editorial: Precambrian Research, 182, p.217-229, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: North Dobrogea, Detrital zircon ages, Terrane provenance, Boclugea and Orliga complexes

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VBP-50TRXBX-6-S&_cdi=5932&_user=9555371&_pii=S030192681000207X&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_coverDate=10%2F01%2F2010&_sk=998179996&wchp=dGLzVlz-zSkzV&md5=158b61f7a4ba976a778b40d06863387f&ie