Inscriere cercetatori

Carbon Steel Corrosion Inhibition by Plant Extract Based Green Inhibitors

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Anca Cojocaru, Ioana Maior, Iosif Lingvay, Carmen Lingvay, Simona Căprărescu, Dănuţ-Ionel Văireanu

Editorial: Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, vol.1 special issue, p.41-54, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: coroziune, inhibitori, extracte naturale // corrosion, inhibitors, plant extracts