Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Mineral Composition of Fruits in Different Walnut (Juglans regia L.) Cultivars.

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cosmulescu, S. , Baciu, A., Achim, G., Botu M., Trandafir I.

Editorial: Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, Volume 37, Issue 2, p.156-160, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Horticulture

URL: http://notulaebotanicae.ro/nbha/article/view/3169/3169