Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Phenolics of Green Husk in Mature Walnut Fruits

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cosmulescu S., Trandafir I., Achim G., Botu M., Baciu A., Gruia M.

Editorial: Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, Volume 38, Issue 1, p.53-56, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Horticulture

URL: http://notulaebotanicae.ro/nbha/article/view/4624/4418