Inscriere cercetatori

Data morţii vornicului Şerban Cantacuzino

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Elisabeta Negrau

Editorial: Romanian Academy, Arhivele Olteniei, 23, p.399-404, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Şerban Cantacuzino II Măgureanu, founder, Brancovan epoch, inscriptions