Inscriere cercetatori

Tipologiile arhitecturale ale ctitoriilor domneşti din Ţara Românească în secolele XIV- XVI

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Elisabeta Negrau

Editorial: Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie, vol. 16, nr. 2, p.95-114, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Wallachia, aulic church foundation, necropolis, architecture, Byzantine tradition

URL: http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/istorie/