Inscriere cercetatori

Relatiile politico-diplomatice romano-italiene intre anii 1932-1936

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Florina Sorescu

Editorial: 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Romania, Italia, relatii internationale // Italy, Romania, international relations