Inscriere cercetatori

Paleoenvironmental and biostratigraphic data for the Early Miocene of the north-western Transylvanian Basin based on planktonic foraminifera

Domenii publicaţii > Ştiinţele pământului şi planetare + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Beldean, C., Filipescu, S., Bãlc, R

Editorial: Carpathian Journal of Earth and Environmental Science, 7(1), p.171-184, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Early Miocene, Transylvanian Basin, Paratethys, planktonic foraminifera