Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Aspects of Transylvanian Adolescents’ Emotional Life

Domenii publicaţii > Stiinte umaniste + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: Albert-Lõrincz, Enikõ

Editorial: Abreu, Laurinda, Sandor, Janos, by the Compostella Group of Universities and Phoenix TN, European Thematic Network on Health and Social Welfare Policies, Monitoring Health Status of Vulnerable Groups in Europe: Past and Present, European Issues Series, p.63-90, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: emotional life, research, life-feeling, perspective-feeling